แผนการใช้เงินบำรุงรพ.แม่สอด ปีงบประมาณ 2561
     แผนการใช้เงินบำรุงรพ.แม่สอด ปีงบประมาณ 2560
     แผนการใช้เงินบำรุงรพ.แม่สอด ปีงบประมาณ 2559
     แผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาาส 1