ตารางให้บริการของแพทย์
ตรวจผู้ป่วยนอกแผนกต่างๆ
ดาว์นโหลดตารางการให้บริการแพทย์   
 
การให้บริการคลินิค ต่างๆ (เวลา 08.00 - 12.00 น.)
คลินิค
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เบาหวาน (DM)    
 
วัณโรค (TB)  
     
ยาเสพติด
       
จิตเวช
เด็ก
จิตบำบัด
 
 
 
ศัลยกรรม
ศัยกรรมกระดูก
 
ศัยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 
 
 
 
โรคสตรี
ฝากท้อง
หู คอ จมูก
 
 
 
ภูมิแพ้
 
 
 
 
ตา