หัวข้อข่าว
งานแพทย์แผนไทย รพ.แม่สอด เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สำหรับผู้รับบริการสิทธิเบิกจ่ายตรงและประกันสังคม
ด้วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอด จะเปิดให้บริการนวดแผนไทยนอกเวลาราชการ ทุกวัน เวลา 16.30 - 18.30 น. ให้แก่ผู้มารับบริการที่มีสิทธิการรักษาเบิกหน่วยงานต้นสังกัด (เบิกจ่ายตรง) และสิทธิประกันสังคม (ในเขต) โดยมีค่าบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ 50 บาท

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเอื้อเฟื้อต่อผู้มารับบริการที่มีภารกิจต้องปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถมารับบริการในเวลาราชการได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีขั้นตอนในการรับบริการผ่านระบบการนัดหมายล่วงหน้า ด้วยการจองคิว จำกัดขั้นต่ำ วันละ 20 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอด โทร.055-531224, 055-531229, 055-531990 ต่อ 1136 ได้ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.แม่สอด