หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกอบ : เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โดย อังคณา ชมภูง้าว