ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์ก ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ COMBIZYM TABS. ... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ N.S.S 0.9 % So... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ METHYLERGOMETRI... 

[2018-12-14]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Morphine 10 mg.Tabs. จำนวน 200 x 30 Tabs. โดยว... 
[2018-12-14]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Montelukast sod.10 mg. จำนวน 500 x 28 Tabs. โด... 
[2018-12-14]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MORPHINE 30 MG.TABS. จำนวน 50 x 30 TABS. โดยวิ... 
[2018-12-14]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MIDAZOLAM INJ.15 MG/3ML. จำนวน 4,500 x 1 AMP โ... 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] >>