ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ Ultravist 300 50 ml. จำนวน 160 x Botts. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ Ultravist 300 50 ml. จำนวน 160 x Botts. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช ( ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ultravist 300 ... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ENOXAPARIN 60 M... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ COMBIZYM TABS. ... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PILOCARPINE 2% ... 

[2017-11-21]  - รพ.แม่สอด ขอเชิญเข้ารับการตรวจรักษาโรคผิวหนังเคลื่อนที่ 
[2017-11-21]  - รพ.แม่สอด ขอเชิญผู้มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุ เข้าร่วมโครงการผ่าตัดค... 
[2017-11-21]  - รพ.แม่สอด ขอเชิญผู้มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุ เข้าร่วมโครงการผ่าตัดค... 
[2017-11-21]  - รพ.แม่สอด ขอเชิญผู้มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุ เข้าร่วมโครงการผ่าตัดค... 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] >>