ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ N.S.S. INJ 1000 ML จำนวน 3,000 x 1 BAG โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ N.S.S. INJ 1000 ML จำนวน 3,000 x 1 BAG ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.บี. จำ ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ N.S.S. INJ 100... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PSEUDOEPHEDRINE... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methylphenidate... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atazanavir 200 ... 

[2018-03-23]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ AMOXYCILLIN 500 MG จำนวน 100 x 500 CAP โดยวิธี... 
[2018-03-23]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PREDNISOLONE 5 MG จำนวน 80 x 1000 tabs โดยวิธ... 
[2018-03-23]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CHLORHEXIDINE GLUCONATE 180 ML. จำนวน 840 x BOT... 
[2018-03-23]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CEFOTAXIME INJ 1 GM จำนวน 3,000 x 1 VIAL โดยวิ... 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] >>