ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์ก ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Desmopressin 0.... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SPIRIVA 0.018 M... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องมือรีดขยาย... 

[2018-10-17]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ LAMIVUDINE 100 MG (SEFFIX) * จำนวน 40 x 28 TAB ... 
[2018-10-17]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ N.S.S. INJ 1000 ML จำนวน 1,000 x 1 BAG โดยวิธ... 
[2018-10-17]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DAPSONE 100 MG จำนวน 10 x 100 TABS โดยวิธี เฉ... 
[2018-10-17]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CEFOTAXIME INJ 1 GM จำนวน 3,000 x 1 VIAL โดยวิ... 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] >>