ข่าวประชาสัมพันธ์    
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ ...  อ่านต่อ
การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ( กระทรวงสาธา... 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตน.นักกายภาพบำบัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (... 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเ... 

[2017-07-21]  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
[2017-07-18]  - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด ... 
[2017-07-13]  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
[2017-05-19]  - รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
<< 1 [ 2 ] >>