ข่าวประชาสัมพันธ์    
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ ...  อ่านต่อ
การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ( กระทรวงสาธา... 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานกา... 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.แม่สอด เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ,อ... 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ

[2017-09-22]  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (... 
[2017-09-22]  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Infographics 
[2017-09-22]  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
[2017-09-22]  - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>