ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์ก ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VANCOMYCIN HCL ... 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำตรวจวิเคราะห์สารเคมี จำน... 

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น บ.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเท... 

[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dexa + Neo +Poly Ophth oint 3.5 g. จำนวน 300 x ... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TETRACAINE E/D 0.5% - 15 ML จำนวน 60 x 1 BOTT ... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BALANCE SALT SOLUTION 500ML จำนวน 250 x 1 BOTT ... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BALANCE SALT SOLUTION 100ML จำนวน 300 x 1 BOTT ... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] >>