ข่าวประชาสัมพันธ์    
ด้วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอด จะเปิดให้บริการนวดแผนไทยนอกเวลาราชการ ทุกวัน เวลา 16.30 - 18.30 น. ให้แก่ผู้มารับบริการที่มีสิทธิการรักษาเบิกหน่วยงานต้นสังกัด (เบิกจ่ายตรง) และสิทธิประกันสัง ...  อ่านต่อ
งานแพทย์แผนไทย รพ.แม่สอด เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ... 

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่องการดำเนินตามมาตรการป้อง... 

อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ R DEN TABS. จำนวน 200 x 50 Packs.. โดยวิธี เฉ... 
[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ LACTULOSE 66.7 % 100 ML. จำนวน 1,000 x BOTTS. ... 
[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ AMLODIPINE 10 MG TAB (AMLOC) * จำนวน 1,000 x 10... 
[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ALLOPURINOL 100 MG จำนวน 300 x 500 TAB โดยวิธ... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] >>