ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์ก ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VANCOMYCIN HCL ... 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำตรวจวิเคราะห์สารเคมี จำน... 

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น บ.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเท... 

[2018-07-11]  - เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำตรวจวิเคราะห์สารเคมี จำนวน ๒๔ รายการ 
[2018-07-11]  - ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี ๒๔ รายการ สำหรับใช้ประกอบเครื่องตรวจวิเค... 
[2018-07-11]  - ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี ๒๔ รายการ สำหรับใช้ประกอบเครื่องตรวจวิเค... 
[2018-05-21]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาบำรุงโลหิต (สตรี) จำนวน 100 x 100 Caps. โดยว... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] >>