ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์ก ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VANCOMYCIN HCL ... 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำตรวจวิเคราะห์สารเคมี จำน... 

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น บ.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเท... 

[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dianeal High Dose 1.5 % 5000 ml. จำนวน 200 x 2... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PARACETAMOL 500 MG จำนวน 500 x 500Tabs. โดยวิธ... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Manidipine 20 mg tablet จำนวน 500 x 100 Tabs. ... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SUCRALFATE TAB 1 GM จำนวน 150 x 100 TABS. โดยว... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] >>