ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์ก ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VANCOMYCIN HCL ... 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำตรวจวิเคราะห์สารเคมี จำน... 

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น บ.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเท... 

[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ METRONIDAZOLE 200 MG จำนวน 50 x 500 TAB โดยวิธ... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ACYCLOVIR INJ 250 MG จำนวน 550 x 1 AMP โดยวิธี... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN INJ 600 MG จำนวน 2,000 x 1 VIAL โด... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SIMETHICONE 80 MG TAB จำนวน 200 x 500 TAB โดยว... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] >>