ข่าวประชาสัมพันธ์    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์ก ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VANCOMYCIN HCL ... 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำตรวจวิเคราะห์สารเคมี จำน... 

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น บ.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเท... 

[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CHLORAM EYE OINT 1% 5 MG จำนวน 360 x 1 TUBE โด... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ POLY-OPTH EYE DROP 5 ML จำนวน 60 x 12 BOTT โดย... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CHLORPHENIRAMINE 2MG/5ML60ML จำนวน 4,000 x 1 BO... 
[2018-12-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Docetaxel 80 mg.inj. จำนวน 2 x Vials. โดยวิธี ... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] >>