ข่าวประชาสัมพันธ์    
ด้วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอด จะเปิดให้บริการนวดแผนไทยนอกเวลาราชการ ทุกวัน เวลา 16.30 - 18.30 น. ให้แก่ผู้มารับบริการที่มีสิทธิการรักษาเบิกหน่วยงานต้นสังกัด (เบิกจ่ายตรง) และสิทธิประกันสัง ...  อ่านต่อ
งานแพทย์แผนไทย รพ.แม่สอด เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ... 

ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่องการดำเนินตามมาตรการป้อง... 

อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Insulin biphasic aspart 100 iu/ml.-3 ml. จำนวน ... 
[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ N.S.S. INJ 1000 ML จำนวน 3,000 x 1 BAG โดยวิธ... 
[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Amiparen-10 500 ml. จำนวน 200 x Botts. โดยวิธ... 
[2019-02-03]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ANTAZOLINE EYE DROP จำนวน 30 x 12 BOTT โดยวิธี... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] >>