ข่าวประกวดราคา    
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -------------------------------------- ตามที่จังหวัดตาก ได้มีโครงการจัดซ ...  อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครื่องมือ... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบความไวต่อยาปฏิชี... 

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (Aut... 

[2018-08-15]  - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
[2018-08-15]  - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
[2018-08-02]  - ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 27 หมวด (น็อต,สกรู)ด้วยวิธีประกวดร... 
[2018-07-31]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี ๒๔ รายการ 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] >>