ข่าวประกวดราคา    
ประกาศโรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Leflunomide 20 mg. Tab. จำนวน 20 x 30 Tab …………………………………………………………………………………………………………… ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Leflunomide 20 ... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ketorolac 30 mg... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tolperisone 50 ... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Piracetam 1200 ... 

[2017-11-15]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 400,000 ลูก... 
[2017-11-14]  - ประกาศราคากลางจัดซื้อยาAzilsartan Medoxomil 40 mg Tab ขนาดบรรจุ 28 เม็ด ต่อกล่อง ... 
[2017-11-13]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Gauze 36"x100 Yard จำนวน 30 x 1 Roll 
[2017-11-13]  -  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาไตเทียมสุตร A (K 2, Ca 2.5) 5.5 L. จำนวน 80... 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] >>