ข่าวประกวดราคา    
ตารางแสดงวงเงินที่จัดซื้อและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๗ หมวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...  อ่านต่อ
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ ๒๗ หมวด

ประกาศราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator Set) ขน... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊... 

ประกาศร่างประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาซื้อเครื่องกำ... 

[2017-07-27]  - ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Galantamine 8 mg. Tab ขนาดบรรจุ 28 เม็ดต่อกล่อง จำนวน 80 กล... 
[2017-07-26]  - ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสทตา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ก... 
[2017-07-26]  - ประกาศราคากลางซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง 
[2017-07-17]  - ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Rosuvastatin 10 mg ขนาดบรรจุ 28 เม็ดต่อกล่อง จำนวน 400 กล่... 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>