ข่าวประกวดราคา    
ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตสุญญากาศทางการแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ...  อ่านต่อ
ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตสุญญากาศท... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ENALAPRIL 5 MG... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PARACETAMOL 500... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ THEOPHYLLINE 20... 

[2018-01-18]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
[2018-01-18]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา  
[2018-01-17]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ LAMIVUDINE 150 MG.( LAMIVIR) จำนวน 300 x 60 CAP... 
[2018-01-17]  - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLOPIDOGREL 75 MG.(PLAVIX) จำนวน 300 x 100 Tab... 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] >>