ข่าวประกวดราคา    
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ------------------------ ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิด ...  อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิด... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งสิ่งส่งตรวจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GABAPENTIN 300 ... 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

[2018-12-03]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดต้ังระบบเครือข่าย(Network) อาคารบริการ 5 ชั้น 
[2018-11-23]  - ประกาศประกวดราคาซื้อระบบท่อลมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (รวม ๖ สถานี) โดยวิธีประกวดร... 
[2018-11-23]  - ประกาศราคากลางซื้อระบบท่อลมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (รวม ๖ สถานี) โดยวิธีประกวดราค... 
[2018-11-23]  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ 
<< [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] >>