ข่าวประกวดราคา    
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ------------------------ ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิด ...  อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิด... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งสิ่งส่งตรวจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GABAPENTIN 300 ... 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

[2018-09-04]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ TOSHIB... 
[2018-09-03]  - ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม... 
[2018-09-03]  - ประกาศราคากลาง:ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามก... 
[2018-08-30]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดรา... 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] >>