ข่าวประกวดราคา    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.เอช. ...  อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GABAPENTIN 300 ... 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

[2018-11-14]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน15 ... 
[2018-11-14]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม Fresenius จำน... 
[2018-11-14]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ ขนาด 5.5 Hp จำนวน 2 เครื่อง 
[2018-11-14]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดควบคุมการจ่ายออกซิเจนสำรอง จำนวน 1 ชุด 
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] >>