ข่าวประกวดราคา    
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ------------------------ ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา จำนวน 2 ตู้ ...  อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา ... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มหอยโข่งแบบแรงเหว... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มระบายน้ำฝนพร้อมต... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัต... 

[2018-05-23]  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ 
[2018-03-22]  - ขอนำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) เผยแพร่... 
[2018-03-22]  - ขอนำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 >>