ข่าวประกวดราคา    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.เอช. ...  อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิด... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งสิ่งส่งตรวจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GABAPENTIN 300 ... 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

[2018-11-12]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมใสชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 150 ตัว 
[2018-11-08]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนว... 
[2018-11-08]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 30 ตัว 
[2018-11-06]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ จำนวน 3 รายการ  
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] >>