ข่าวประกวดราคา    
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.เอช. ...  อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา ... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มหอยโข่งแบบแรงเหว... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มระบายน้ำฝนพร้อมต... 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัต... 

[2019-03-20]  - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 
[2019-02-26]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา จำนวน 2 ตู้ 
[2019-02-18]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง 
[2019-02-18]  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มระบายน้ำฝนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
<< 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>